Innovatie en bouw. Die twee gaan niet samen, was lange tijd de gedachte. Maar de nieuwe rubriek Eureka! van Cobouw laat het tegendeel zien. Hierin staan ze stil bij de allernieuwste bouwuitvindingen. Collega Jochem van Pommeren, Versneller Duurzaamheid, werd geïnterviewd over hoe hij met collega’s en ketenpartners stappen zet naar 100% circulariteit.

Uitvinden en innoveren is één, maar dit incorporeren in je bedrijfsbeleid is twee. Jochem beweegt de organisatie vanuit zijn rol toe naar een toekomstbestendig maakbedrijf. Vanuit de afdeling duurzaamheid begeleidt hij de verschillende afdelingen in de transitie naar een CO2-neutraal en circulair werkende organisatie.

“Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met schaarste aan grondstoffen, veranderende wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en een veranderende klantvraag”, vertelt de innovator. “De noodzaak van een transitie naar een circulair en toekomstbestendig bedrijfsmodel wordt steeds groter. We moeten als bedrijf keuzes maken om in de toekomst relevant te blijven. Het is belangrijk om structureel in te zetten op duurzaamheid, daar concrete invullingen aan te geven door een duurzaamheidsstrategie en deze te verankeren. Dat creëert kansen, ook op zakelijk gebied.”

 

Hoe we dat doen, geeft hij in het interview antwoord op aan de hand van de volgende vragen:

  • Productinnovatie is een creatief, maar vaak ook lastig proces. Hoe is dat als je een heel bedrijf slagvaardig op het gebied van circulariteit wil maken?
  • Betekent dit dat als gevolg van de stap naar circulariteit de core business van je bedrijf verandert?
  • Hoe blijf je scherp als de functie van je bedrijf verandert?
  • Hoe zijn de reacties vanuit de markt?

 

Download de pdf en lees het hele interview uit de Cobouw.