Partners


Voor het realiseren van onze duurzaamheidsambities, werken wij samen met onze opdrachtgevers en overige partners in de hele keten.

Samen ontwikkelen wij producten en diensten zoals Lamikon LongLifeSecondLife en NextLife om de milieu-impact van de renovatiebranche en bouwsector als geheel te verkleinen.

Diverse branche- en netwerkorganisaties stimuleren positieve (duurzaamheids)ontwikkelingen in de sector. Denk aan de Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken, OnderhoudNL, Aedes, de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie, Centrum Hout, FSC Nederland en PEFC Nederland. Wij dragen hier actief aan bij.