CO2 reduceren

 

Verweij Houttechniek is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.

 

 

Op korte termijn (binnen 5 jaar) wilden we onze CO2-uitstoot met 10 procent per fte verminderen. Dit doel hebben we ruimschoots gehaald: in 2022 reduceerden we 58,9% CO2 per fte ten opzichte van onze nulmeting in 2017. Op langere termijn reduceren wij de CO2-uitstoot per fte met 70 procent (2030) en 100 procent (2040). Deze doelstellingen bereiken we conform de werkwijze en richtlijnen van de CO2-Prestatieladder.

2017 – 2022: 10% reductie van de CO2-uitstoot per fte.

2017 – 2030: 70% reductie van de CO2-uitstoot per fte.

2017 – 2040: 100% reductie van de CO2-uitstoot per fte én 100% circulair werken.

 

Continu zoeken en vinden wij verbetermogelijkheden om onze CO2- en stikstofuitstoot én die van de klant en bewoner te beperken. Voor de CO2-reductie van onze eigen organisatie volgen wij de methodiek en certificering op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Voor het verkleinen van milieu-impact in de hele keten en gedurende de levensduur van onze producten gebruiken we onder andere productlevenscyclusanalyses (LCA's).

 

Hout is onze duurzame basis. Tijdens de groei zet broeikasgas zich om in zuurstof. Deze in de boom opgeslagen koolstofdioxide blijft de gehele gebruiksduur van het hout bewaard. De bewerking van hout kost relatief weinig energie. Het is licht in vervoer en wanneer het is verwerkt tot eindproduct, vergt het minder transport en uitstoot. Als eindproduct biedt het een goede isolatie, heeft het een lange levensduur en biedt het mogelijkheden voor hergebruik en recycling. Dit alles beperkt en vermindert niet alleen de CO2-uitstoot in de keten, maar minimaliseert ook de emissie van stikstof. En omdat ons hout afkomstig is uit duurzame bossen, leidt het gebruik ervan tot een hernieuwde cyclus van CO2-opname.

 

Concreet door ons doorgevoerde CO2-reductiemaatregelen zijn onder meer: plaatsing van 2.158 PV-panelen; toepassen van LED-verlichting; aanpassing van de klimaatinstallatie; een fietsplan voor medewerkers; elektrisch rijden en plaatsen van oplaadpunten voor ons elektrisch en hybride wagenpark.

 

Met onze ketenpartners verkleinen wij het aantal transportbewegingen. Dit doen wij onder meer door het maken van leverafspraken met onze leveranciers van hang- en sluitwerk en glas. Ook maken wij gebruik van lokale montagepartners.

 

De milieuvoordelen van het gebruik van hout in de renovatiesector maken we duidelijk met rekentools en bijdragen aan diverse commissies van brancheverenigingen. Kijk op www.houtnatuurlijkvannu.nl voor alles over bouwen met hout.

 

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Verweij is gecertificeerd op niveau 3 van deze Ladder. Meer informatie over de CO2-Prestatieladder vindt u op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). De documentatie van alle certificaathouders is hier inzichtelijk gemaakt. Via deze link gaat u direct naar de pagina van Verweij Houttechniek.

 

Meer informatie

In onderstaande documenten leest u hoe wij invulling geven aan de verplichtingen in het kader van de CO2-Prestatieladder. Het betreft inzicht in onze CO2-uitstoot, onze reductiemaatregelen, hoe we hierover communiceren en de initiatieven in de sector waaraan wij deelnemen. 

 

Rapport 2017/2018 (0-meting)

Rapport 2019

Rapport 2020

Rapport 2021

Rapport 2022

Rapport eerste halfjaar 2023

 

Download hier ons certificaat

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van CO2-reductie?

Laat uw gegevens achter via onderstaande button 'Informatie aanvragen' en wij nemen contact met u op.

Of bel direct met onze verkoop op 0348 – 68 82 82.

 

Informatie aanvragen