58,9% CO2-reductie per fte in 2022 ten opzichte van onze nulmeting! Wie had dat 5 jaar geleden gedacht? Het gaat hier om de emissies in scope 1 en 2 volgens het GHG-protocol, oftewel de uitstoot van onze eigen organisatie.

Dit meten en verbeteren we aan de hand van het managementsysteem van de CO2-Prestatieladder, waarop we voor niveau 3 gecertificeerd zijn. Voor het verkleinen van milieu-impact in de hele keten en gedurende de levensduur van onze producten gebruiken we onder andere productlevenscyclusanalyses (LCA’s).

 

De doelen waren 10% CO2-reductie per fte in 2022, 70% in 2030 en 100% in 2040. Met een resultaat van 58,9% reductie in 2022 liggen we ruim op koers. Maar hoe hebben we dit behaald?

 

Dit zijn de maatregelen met de grootste impact:

  • Uitbreiding van installatie zonnepanelen
  • Inkoop duurzame Nederlandse windenergie
  • Optimalisatie klimaatinstallatie kantoren
  • Elektrificeren wagenpark
  • Optimalisatie machine-instellingen en gebruikersgedrag

 

Het wordt steeds uitdagender om reductiemaatregelen met grote impact te selecteren en implementeren. Daarom zijn we op 8 verschillende plaatsen in onze productie en op kantoor gasmeters aan het plaatsen. Meten = weten. Mede op basis van de nieuwe inzichten zoeken we naar slimme oplossingen waarmee we de grootste positieve impact kunnen maken op de route naar een CO2-neutrale en circulaire organisatie.

 

Meer weten over onze duurzame doelen en aanpak? Lees hier meer of download hier onze CO2-prestatierapporten.