CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is het duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten
én in de keten. 
Verweij Houttechniek laat zich certificeren op niveau 3 van deze Ladder.

Onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De bouwsector heeft grote invloed op mens, milieu en maatschappij. Dit wordt onderstreept door het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en het Nederlandse Klimaatakkoord (2018/2019), waarin CO2-reductie en woningverduurzaming hoge prioriteit hebben. Verweij Houttechniek richt zich op duurzame en betaalbare renovatie van woningen. We innoveren voortdurend om continuïteit in de bedrijfsvoering te waarborgen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen we niet alleen door onze impact op het milieu te beperken, maar ook door het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We reduceren de CO2-uitstoot en stimuleren reductie van grondstofverbruik, hergebruik en recycling van materialen in de wereld. Met een goed ingevuld sociaal beleid zorgen we voor een goed evenwicht tussen persoonlijke en bedrijfsbelangen. Onze medewerkers zijn de belangrijkste factor in het bereiken van onze doelstellingen. Door ook te investeren in samenwerkingen met partners in de keten dragen we bij aan de verduurzaming van de samenleving.

 

Doelstellingen

Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) laten we ons certificeren op de CO2-Prestatieladder en hebben we een aantal ambitieuze doelen gesteld:

 

2017 – 2022   10% reductie van de CO2-uitstoot per fte

2017 – 2030   70% reductie van de CO2-uitstoot per fte

2017 – 2040   100% reductie van de CO2-uitstoot per fte én 100% circulair werken

2017 – 2040   Aantrekkelijke werkgever zijn en blijven met een ziekteverzuim onder het branchegemiddelde (3% in 2018)

 

Meer informatie

Hoe wij invulling geven aan de verplichtingen in het kader van de CO2-prestatieladder, leest u in onderstaande documenten (klik op de tekstlinks). Denk hierbij aan inzicht in onze CO2-uitstoot, de reductiemaatregelen die we nemen, hoe we hierover communiceren en aan welke relevante initiatieven in de sector we deelnemen.

 

Inzicht

Reductie

Transparantie

Participatie

 

Op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) staat meer informatie over de CO2-Prestatieladder en is documentatie van alle certificaathouders inzichtelijk gemaakt.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van CO2-reductie?

Laat uw gegevens achter via onderstaande button 'Informatie aanvragen' en wij nemen contact met u op.

Of bel direct met onze verkoop op 0348 – 68 82 82.

 

Informatie aanvragen