Renovatie

Renovatie Philipsdorp te Eindhoven

Philipsdorp is een buurt in de wijk “Strijp binnen de ring” die vanaf 1910 in drie fases is gebouwd om te voldoen aan de woonbehoefte van de groeiende schare werknemers van de succesvolle lampenfabriek. Het voormalige fabrieksdorp en dus ook de renovatie omvat totaal 771 woningen. De Eindhovense wijk toont veel toenmalige ideeën over stadsinrichting en architectuur en is daarom voor een belangrijk deel beschermd stadsgezicht. Veel huizen zijn bovendien gemeentelijke monumenten. Eigenaar Woonbedrijf besloot met oog voor het geheel eigen karakter van de wijk tot een meerjarige uitgebreide renovatie. Deze is in 2012 gestart in Oud-Philipsdorp en in de Bazelbuurt. Alle 771 huurwoningen en het openbaar gebied worden in fases aangepakt met aandacht voor beeldkwaliteit, bouwfysische, bouwtechnische en woontechnische aspecten.

 

Om de bijna honderdjarige wijk in oude luister te herstellen, heeft bureau BouwhulpGroep uitgebreid onderzoek gedaan in het stadsarchief. De beeldbepalende elementen van de woningen zijn in kaart gebracht en verwerkt in de renovatieplannen. Denk hierbij aan kozijn- en raamindelingen, detaillering van de dakkapellen en kleurstelling van het schilderwerk.

 

Verweij Houttechniek heeft in samenwerking met BouwhulpGroep in een vroeg stadium de detaillering ontwikkeld. De opgave was : “Een klassieke detaillering in combinatie met huidige functionele eisen zoals isolatie, ventilatie, veiligheid, gebruikersgemak en lage onderhoudskosten”.

 

Met ons Verweij BestLife kozijnsysteem met Woodstone cyclusverlengers en Lamikon epoxyverbindingen konden we - na ingrijpende aanpassingen aan de standaard detailleringen - voldoen aan deze opgave. Ook het gegeven dat wij in staat zijn de montage van onze producten zelf uit te voeren wordt gezien als meerwaarde voor dit project. Wij stellen ons namelijk op als ketenpartner die verantwoordelijk is voor het ontwerp tot en met de montage van alle houten gevelelementen.

 

De keuze is dan ook gemaakt om Verweij Houttechniek de prefab dakkapellen te laten produceren. Ook deze producten zijn dusdanig ontworpen dat de traditionele details werden gehandhaafd.

 

Overigens worden niet alleen de houten gevelelementen vervangen. Elke woning wordt namelijk vanaf vloer tot en met het dak gerenoveerd. Ook worden gas en elektra opnieuw aangelegd en wordt nieuw sanitair geïnstalleerd.

 

Verweij is inmiddels een bekend gezicht in de buurt. Dagelijks wordt er door ons ingemeten en gemonteerd onder de supervisie van Strukton Van Straten. In samenwerking met de andere partijen binnen deze renovatie loopt het ‘treintje’ naar volle tevredenheid van de opdrachtgever en van de bewoners.