Renovatie

Groot onderhoud 407 woningen te Nijmegen

 

Terug naar projecten

Het Willemskwartier te Nijmegen is een karakteristieke volkswijk, gebouwd in het jaar 1922. Goede architectuur, maar dringend toe aan onderhoud. Ook is het comfort te beperkt voor de huidige tijd.

 

Portaal koos ervoor geen uitgebreid bestek te schrijven voor dit project, maar daagde marktpartijen uit om een passend plan van aanpak voor het groot onderhoud aan de woningen in deze wijk op te stellen. Er werd een uitdagend budget per woning meegegeven en een aantal taakstellende eisen. Het opwaarderen van de woningen van energielabel F naar label B, verbetering van comfort en veiligheid, met behoud van uitstraling en karakter van de wijk. Dit alles in bewoonde toestand!

 

Een prachtige uitdaging waarbij in eerste instantie was ingezet op een klein deel van de wijk. Bij gebleken geschiktheid van plan én uitvoering kwam het totale plan van 407 woningen in beeld. Eerst waarmaken wat je bedacht en beloofd had dus!

 

Verweij Houttechniek mocht als ketenpartner van Hagemans Vastgoedonderhoud meewerken aan een doordacht plan van aanpak. Deze samenwerking heeft geleid tot het verwerven van dit project. Inmiddels is fase 2 gestart.

 

Het plan van aanpak was gericht op maatwerk voor de opdrachtgever. Ook dit complex was uniek en vroeg om de best passende benadering. Die hebben we met specialistische kennis en kunde bijeen gebracht tot hét antwoord op de vraag. Een antwoord dat ook aansloot bij de eisen en wensen uit de wijk. Met respect voor de woonomgeving worden de werkzaamheden uitgevoerd.

 

Verweij Houttechniek levert alle kozijnen, ramen en deuren in het Verweij BestLife systeem met Woodstone cyclusverlengers en Lamikon epoxyverbindingen. Alle onderdelen worden uniek ingemeten en op de exacte pasmaat geproduceerd. Per woning wordt alles toegeleverd.

 

Ook is dit het eerste project waarbij Verweij Houttechniek op grote schaal prefab bergingen produceert en levert. De beslissing is gemaakt om Verweij Houttechniek verantwoordelijk te maken voor het proces van ontwerpen tot en met het leveren van prefab bergingen. Zo kon de Verweij kwaliteit gegarandeerd worden en hoefde er geen externe partij benaderd te worden om bergingen te leveren. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten. Door met een beperkt aantal ketenparters samen te werken zorgen we, ondanks de forse ingreep, ook nog eens voor minimale overlast voor de bewoners.