Minder grondstofverbruik, minder tijd en minder kosten door innovatie

Verweij Houttechniek streeft naar een circulaire economie, zonder afval. Aan de hand van vijf pijlers wordt toegewerkt naar 100% circulair in 2040. Een van deze pijlers is de reductie van grondstofverbruik, waaronder verf. Met slimme innovaties in de spuiterij voor ramen, deuren en kozijnen haalt Verweij het maximale uit het verfverbruik. Het meest recente voorbeeld is het vervangen van het spoelwater door blanke lak. Hiermee worden grondstoffen, CO2, tijd en geld bespaard.

 

Pascal van der Kleij, voorman in de productie, vertelt enthousiast over de verbeteringen die doorgevoerd zijn sinds hij in de hal voor de afmontage en het spuitwerk aan het roer staat: “De verspilling van verf is tot het minimum teruggebracht en we werken efficiënter. Het heeft niet alleen geleid tot een reductie van grondstofverbruik en CO2-uitstoot. We besparen ook kosten.”

 

Spoelwater verleden tijd

De nieuwste innovatie in de fabriek van Verweij is het elimineren van spoelwater in de spuiterij en het hergebruik van de verfresten uit de leidingen. Pascal licht toe: “Gemiddeld 10 keer per dag hebben we kleurwissels in de spuiterij. Steeds werden de leidingen schoongespoeld met water. Dit vervuilde spoelwater - zo’n 1.000 liter per week - voerden we vervolgens wekelijks af naar de afvalwaterverwerker. Zonde van de verf in de leidingen, het water, het transport en de afvalverwerking. ‘Dit moet toch anders kunnen’, dachten we.”

 

“Ketenpartner PPG Wood Finishes leverde een blanke lak, welke door de leidingen werd gespoeld. Een vat met 1.000 liter ging retour voor testen. Na grondig onderzoek bleek dat de verf her te gebruiken is volgens dezelfde kwaliteitstandaarden. We noemen dit intern onze ‘retourverf’, die meteen weer ingezet wordt in het productieproces als grondverf. De inkoop van de grijze grondverf voor de aflak van donkere kleuren is hiermee bijna volledig komen te vervallen.”

 

Duurzaam en efficiënt

Als strategisch renovatiepartner werkt Verweij continu aan het verder verbeteren van producten en processen, waarbij duurzaamheid en efficiency centraal staan. “Een mooie bijkomstigheid van het vervangen van het spoelwater is dat het schoonspoelen met verf ook nog eens sneller gaat. Eerst duurde het zo’n 5 minuten totdat de leidingen schoon waren. Nu is dit ongeveer 2,5 minuut. Daarbij hebben onze medewerkers van de spuiterij geen werk meer aan de afvoer van het spoelwater. Het productieproces is niet alleen zuiniger geworden, maar ook efficiënter.”

 

“We zijn er altijd op gericht dat het werk slimmer kan. Bij ons staan ontwikkelingen nooit stil,” besluit Pascal.

 

Foto: Pascal bij de oude container met vaten voor het spoelwater, dat verleden tijd is.