Als strategisch renovatiepartner gaan we voor tevreden bewoners in een duurzame wereld. Om dit te bereiken hebben we ambitieuze doelen gesteld en al veel stappen gezet. Toch gaan we niet snel genoeg naar onze zin. Daarom is onlangs Jochem van Pommeren bij Verweij Houttechniek gestart in de rol van Versneller Duurzaamheid. Zijn missie: 100% circulair en CO2-neutraal werken.

 

In dit interview vertelt hij meer over zichzelf, zijn visie en zijn plannen. Hij geeft hierbij antwoord op vragen als hoe hij de duurzame doelen denkt te bereiken en wat dit betekent voor Verweij Houttechniek en onze partners in de vastgoedketen.

 

Pionieren

“Tijdens mijn opleiding Technische Bedrijfskunde groeide mijn interesse in duurzaamheid. Ik wilde meer doen en bijdragen aan een betere wereld. Vanuit die behoefte ben ik gestart aan de master Circulaire Economie en ben ik, na het afronden van deze studie, begonnen als Versneller Duurzaamheid bij Verweij. Ik houd ervan om te pionieren en zie het als een kans voor zowel het bedrijf als mezelf om vooruitgang te realiseren en te werken aan een duurzaam systeem. Wat ik hierover in de schoolbanken heb geleerd, kan ik nu in de praktijk toepassen.”

 

Cirkel rond

“Mijn focus ligt vooral op het inrichten van een volledig circulair en toekomstbestendig systeem. Het uitgangspunt hierbij is het reduceren van het primaire grondstoffenverbruik van Verweij en waardebehoud op de langere termijn. Hiermee ga ik aan de slag op verschillende niveaus binnen de organisatie: niet alleen op operationeel gebied, maar ook tactisch en strategisch. Ik wil de cirkel rond maken door een volledig gesloten kringloop te realiseren, waarbij er geen afval meer bestaat. Enkel reststromen die als grondstof voor andere processen dienen. Dit geldt ook voor de CO2-uitstoot. Als je circulariteit goed aanpakt dan gaat dit hand in hand met een CO2-neutraal systeem. Het kan elkaar aanvullen en versterken.”

 

Samenwerking

“Binnen mijn functie is een belangrijke rol weggelegd voor netwerken en het aangaan van relaties. Als we onze doelen willen bereiken, is intensieve samenwerking essentieel. Zowel binnen als buiten de organisatie. Verweij is meer dan alleen een fabrikant van houten ramen, deuren, kozijnen en prefab producten. We zijn onderdeel van een uitgebreide keten in de bouw en het vastgoedonderhoud dat één circulair systeem moet worden.”

 

Lange termijn

“Een compleet gesloten systeem lukt niet in één dag. Het is een iteratief proces dat zich elke dag verder ontwikkelt. Hierbij ligt de focus niet op korte termijn winsten, maar juist op waardebehoud op de langere termijn. Deze waarde hoeft niet alleen financieel te zijn. Het kan ook materiële, maatschappelijke of ecologische waarde zijn. Deze manier van denken en werken maakt niet alleen Verweij toekomstbestendig, maar ook onze ketenpartners. Duurzaam ondernemen gaat veel verder dan onze eigen organisatiegrenzen. En door samen te werken ontstaat vaak synergie. Met elkaar komen we verder.”

 

Deur open

“Iedereen in de keten heeft invloed op elkaar. Een gesloten deur past daar niet bij. Mijn deur staat dan ook altijd open. Voor het delen van kennis en inspiratie. En om te onderzoeken welke stappen we samen kunnen zetten. Neem gerust contact met me op als je eens van gedachten wil wisselen. Je hoeft niet eens te kloppen.”

 

Foto: Jochem bij zijn 100% elektrische Opel Corsa-e