Deze column - geschreven door collega Tamara Verheugen - verscheen in uitgave #3 2021 van Renda, kennisnetwerk voor professionals in de sociale woningbouw. Download de pdf of lees hieronder verder.

 

Als ik vastgoedonderhoudsbedrijven, woningcorporaties en hun adviseurs spreek over CO2-reductie dan gaat het negen van de tien keer over het verduurzamen van de woningvoorraad. Het doel is het maken van labelsprongen. Het gevolg is een reductie van de CO2-uitstoot bij het gebruik van de woningen.

Mooi natuurlijk. Noodzakelijk zelfs. Dat blijkt wel uit het onlangs verschenen IPCC-rapport. Maar wat ik me dan afvraag: ’Hoe zit het met de CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering en de producten die ingezet worden bij de renovaties?’. Wat mij betreft is de kijk op CO2-reductie in de renovatiebranche vaak nog veel te smal.

Eigen bedrijfsvoering

Een beter milieu begint bij jezelf. Toch? Kijk jij al naar je eigen organisatie en de winst die daar te behalen is? Het begint met inzicht in de CO2-footprint. Hoeveel brandstof wordt er verbruikt? Gebruiken we nog gas? Hoeveel elektriciteit hebben we nodig? Wat betekent dit voor de CO2-uitstoot? En wat kunnen we doen om dit te verbeteren? Veel en soms complexe vragen. Duurzaamheidsinstrumenten als de CO2-Prestatieladder en de Milieubarometer kunnen hierbij helpen. Het vraagt wat tijd, maar bespaart vaak ook kosten.

Keuze materiaalgebruik

Een andere kans op CO2-reductie is door te kiezen voor bouwproducten met een lage milieu-impact. Productlevenscyclusanalyses zijn een manier om dit in beeld te brengen. De milieubelasting van het product wordt bepaald van de winning van de benodigde grondstoffen tot en met het gebruik en de afvalverwerking.

 

Verschillende onderzoeks- en adviesbureaus werken aan rekentools om de milieu-impact van materialen in renovatiescenario’s mee te wegen. De belangrijkste bron is de Nationale milieudatabase (NMD), waar steeds meer producten in opgenomen worden. Ook deze is in ontwikkeling. Nu wordt bijvoorbeeld de CO2-opslag in natuurlijke grondstoffen - zoals hout - nog niet meegenomen. Nieuwe inzichten worden door opdrachtgevers, leveranciers van data en de gebruikers van de data besproken en door Stichting NMD verwerkt.

 

Toekomstbestendige ketenpartners
Los van de verduurzaming van woningen, de eigen bedrijfsvoering en materiaalkeuzes is het goed om kritisch te kijken naar de ketenpartners waarmee je werkt. Hebben zij dezelfde doelen en ambities? Blijven ze innoveren op producten en diensten? Hoe toekomstbestendig is de organisatie en de samenwerking? Vraag het!

 

Het geeft mij voldoening om te werken bij een bedrijf waar duurzame innovatie de stuwende kracht is achter de onderneming. Zo werken we bij Verweij Houttechniek aan levenscyclusanalyses van het productportfolio om de milieu-impact te verkleinen en om de Total Cost of Ownership te verbeteren. Daarbij zijn we gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder en werken we toe naar 100% CO2-neutraal en circulair in 2040.

 

Samen verschil maken
Ook kijk ik steeds meer naar wat ik privé kan bijdragen aan het milieu en de maatschappij. Zo ga ik tegenwoordig op de fiets naar kantoor en wipte ik afgelopen zomer 45 tegels om een geveltuin aan te leggen. Ook heb ik bijvoorbeeld alleen LED-verlichting in huis en houd ik bij de aanschaf van nieuwe apparatuur rekening met de energieklasse. Tegelijkertijd brengt me dat op nog een gedachte. Want hoeveel positieve impact heeft een verduurzaamde woning als de bewoner er niet goed mee omgaat? Goede communicatie met bewoners mag niet ontbreken in het arsenaal aan CO2-reductiemogelijkheden.

 

Als we alles bij elkaar optellen, kunnen we echt verschil maken. Doe je mee?