Yes! We zijn opnieuw gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Met veelbelovende voorlopige resultaten voor 2021. 

Ruim twee jaar geleden hebben we onszelf als doel gesteld om in 2040 volledig CO2-neutraal en circulair te werken. Op het gebied van CO2 is het tussentijdse doel 10% reductie per fte in 2023 en 70% reductie in 2030. Het eerste doel hebben we inmiddels ruimschoots gehaald. In het eerste halfjaar van 2021 zien we een CO2-reductie van maar liefst 42% ten opzichte van het eerste halfjaar 2020. Binnenkort analyseren we de cijfers over heel 2021.

 

De voornaamste oorzaak is dat we onze capaciteit van zonnepanelen verdubbeld hebben en we voor de resterende stroombehoefte duurzame Nederlandse windenergie inkopen. Onze CO2-emissie door elektriciteitsverbruik is daardoor nihil geworden.

 

Wil je meer weten over wat wij doen om onze CO2-uitstoot te verlagen én wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Lees hier meer of neem direct contact met ons op!