De Energieproeftuin in Berkum: samen op zoek naar optimale verduurzaming

27 oktober 2017

De energieproeftuin is een pilot waarbij deltaWonen in samenwerking met Trebbe verschillende combinaties van energiebespaarders, energie-opwekkers, energie-opslag en energiebewustwording gaat testen bij bestaande sociale huurwoningen. De pilot wordt uitgevoerd op 46 sociale huurwoningen, verdeeld over 9 blokken. Het doel? Onderzoek doen naar de meest optimale combinatie.

Zo worden er accu’s, warmtepompen en speciaal isolerend glas geplaatst. Het energieverbruik wordt gemonitord zodat beoordeeld kan worden welke combinatie het beste resultaat oplevert. Criteria hierbij zijn: plaatsings- , onderhouds- en gebruikersgemak, kosten, energiebesparing en energiebewustwording.

Evert Leideman, directeur-bestuurder van deltaWonen: “Onze ambitie na 2020 gaat veel verder dan dat alle woningen een label B hebben. Een volgende stap is alle woningen gasloos of energieneutraal. Daarop sorteren we voor met deze pilot.”

Ook Verweij werkt mee aan de pilot. In blok 6 aan de Pieterzeemanlaan wordt Lamikon LongLife + toegepast. Dit betekent dat de kozijnen zijn voorzien van triple glas.

Op de website van de energieproeftuin in Berkum: http://proeftuin.deltawonen.nl/ kun je meer details naar voren halen over wat er met de woningen gaat gebeuren.

 

Nieuws

Informatie aanvragen

Mijn aanvraag betreft: *

* Velden zijn verplicht

Informatie aanvragen

* Velden zijn verplicht

Bestek aanvragen

Selecteer de link hieronder om naar Bestekservice te navigeren.

Downloads

Hieronder kunt u de bestanden downloaden.

Downloads

Nieuwsbrief

Voorletter(s): *
Tussenvoegsel(s):
Achternaam: *
E-mail: *

* Velden zijn verplicht

Verweij Houttechniek

Nieuws | Energiezuinig

Het Lamikon LongLife + kozijn is in de databank van BCRG (voorheen ISSO) opgenomen en beschikt over een gecontroleerde kwaliteitsverklaring. Hiermee bewijst Verweij Houttechniek in staat te zijn te voldoen aan de hoger wordende normen voor nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten op het gebied van duurzaam energieverbruik en energiebesparing. Het standaard Lamikon LongLife + kozijn heeft een U-waarde van 1,08. Het thermisch verbeterd Lamikon LongLife + kozijn heeft een U-waarde van 1,03.
Door het Lamikon LongLife + kozijn toe te passen, worden woningen opgewaardeerd naar een EI 0,51 – 0,70 (voorheen A+) of naar een EI van 0,71-1,05 (voorheen label A). Een gemiddelde waarmee iedereen moet rekenen.

Nieuws | TCO

Wanneer u kiest voor het Lamikon LongLife + kozijn hoeft er slechts één keer in de 10 jaar onderhoud plaats te vinden.
Het Lamikon LongLife + kozijn heeft een levensduur van 100 jaar.

Nieuws | Garanties

Door te kiezen voor het Lamikon LongLife + kozijn profiteert u van 15 jaar garantie op alle onderdelen.
Collectieve garantie.