Over ons

RGS: hype of dé nieuwe werkwijze?

Renda (kennisnetwerk voor de bestaande bouw) heeft haar partners benaderd om een column te schrijven over een onderwerp naar keuze. Ook Renda-partner Verweij Houttechniek heeft een column geschreven:

RGS: hype of dé nieuwe werkwijze?

De noodzaak woningen te verduurzamen, is een welbekend belangrijk punt op de agenda bij corporaties. Een van de belangrijkste afspraken is dat de woningcorporaties ervoor dienen te zorgen dat bij alle woningen in 2020 gemiddeld energielabel B is gerealiseerd. Om dit label te behalen, worden maatregelen getroffen.

Ondertussen legt de nieuwsgeving in de bouw steeds meer de nadruk op Resultaatgericht Samenwerken (RGS). RGS is een vernieuwende manier van samenwerken bij vastgoedonderhoud. Geen platte aanbesteding waarbij uiteindelijk de prijs leading is, maar een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en partners van de initiatief- tot en met de beheerfase.

Van begin af aan wordt meegedacht over de slimste en duurzaamste onderhoudsaanpak op basis van de economische levensduur van het te onderhouden vastgoed. Opdrachtgever, opdrachtnemer en partners brengen gezamenlijk de scenario’s in kaart. Hierdoor wordt de deskundigheid van de betrokken partijen optimaal ingezet, en ook het meedenkend vermogen wordt optimaal benut. Door de partijen te verbinden die volgens RGS aan de slag willen gaan, ontstaat een betrouwbaar, gestroomlijnd, flexibel en transparant team die een samenwerking voor de lange termijn wil aangaan.

Het resultaat van deze manier van samenwerken? Een zo effectief en efficiënt mogelijk onderhoud waarbij de juiste balans wordt gevonden. Deze balans bestaat uit diverse factoren, waaronder de verbeterde kwaliteit en uitstraling, de kortere doorlooptijd, een langere levensduur, een flinke daling van 20 tot 30 procent in de onderhoudskosten, een hogere klant- en bewonerstevredenheid, en tot slot aanzienlijke besparingen op de lange termijn. De balans wordt gewaarborgd door prestatiegaranties die het team kan bieden op korte én lange termijn.

Efficiënter, duurzamer en kostenbesparend te werk gaan, dat willen we toch allemaal? RGS geeft zekerheid en maakt de te nemen keuzes zichtbaar. En door te kiezen voor RGS, kiezen we voor een slim alternatief ten opzichte van de traditionele methoden van onderhoud en renoveren. RGS is wat ons betreft dan ook voortaan dé nieuwe werkwijze, én de juiste wijze om woningen te verduurzamen!

Over ons

Informatie aanvragen

Mijn aanvraag betreft: *

* Velden zijn verplicht

Informatie aanvragen

* Velden zijn verplicht

Bestek aanvragen

Selecteer de link hieronder om naar Bestekservice te navigeren.

Downloads

Hieronder kunt u de bestanden downloaden.

Downloads

Nieuwsbrief

Voorletter(s): *
Tussenvoegsel(s):
Achternaam: *
E-mail: *

* Velden zijn verplicht

Verweij Houttechniek

RGS: hype of dé nieuwe werkwijze? | Energiezuinig

Het Lamikon LongLife + kozijn is in de databank van BCRG (voorheen ISSO) opgenomen en beschikt over een gecontroleerde kwaliteitsverklaring. Hiermee bewijst Verweij Houttechniek in staat te zijn te voldoen aan de hoger wordende normen voor nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten op het gebied van duurzaam energieverbruik en energiebesparing. Het standaard Lamikon LongLife + kozijn heeft een U-waarde van 1,08. Het thermisch verbeterd Lamikon LongLife + kozijn heeft een U-waarde van 1,03.
Door het Lamikon LongLife + kozijn toe te passen, worden woningen opgewaardeerd naar een EI 0,51 – 0,70 (voorheen A+) of naar een EI van 0,71-1,05 (voorheen label A). Een gemiddelde waarmee iedereen moet rekenen.

RGS: hype of dé nieuwe werkwijze? | TCO

Wanneer u kiest voor het Lamikon LongLife + kozijn hoeft er slechts één keer in de 10 jaar onderhoud plaats te vinden.
Het Lamikon LongLife + kozijn heeft een levensduur van 100 jaar.

RGS: hype of dé nieuwe werkwijze? | Garanties

Door te kiezen voor het Lamikon LongLife + kozijn profiteert u van 15 jaar garantie op alle onderdelen.
Collectieve garantie.